เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

• เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น

• สะสมยอดซื้อสินค้าทุกชั้น ทุกแผนก เฉพาะให้ห้างฯ และหมายเลขสมาชิกเดียวกัน ยกเว้นการซื้อบัตรของขวัญ, บัตรกิฟต์การ์ด, การมัดจำสินค้า (บางส่วน), การซื้อสินค้าที่ท็อปส์ ซูเปอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย,บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ

• สะสมยอดช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ม.ค.63 • จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก/ ตลอดรายการ

• 1 สิทธิ์ = 2 ที่นั่ง (จำกัดที่นั่งบนเรือ 20 สิทธิ์ = 40 ที่นั่ง)

• ทางบริษัทฯจะติดต่อเพื่อแจ้งสิทธิ์กับลูกค้าภายใน

วันที่ 15 ก.พ.63 ทาง SMS

• ลูกค้าจะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 29 ก.พ.63

ณ จุดบริการลูกค้าโรบินสันทุกสาขา • กิจกรรมจัดขึ้น ณ วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.63

• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ ได้

และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับ

บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

• ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

• ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ช่องทางรับข่าวสารเพิ่มเติม