เงื่อนไข :

•  ลูกค้า The 1 สามารถใช้ส่วนลดได้ทันที สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ฟรี ที่จุดแคชเชียร์และจุดบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

•. สามารถรับคูปอง 100.- จากสื่อต่างๆ ของโรบินสัน เช่น หนังสือพิมพ์  และเว็บไซต์ •  คูปองส่วนลด 100.- ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 800.- ขึ้นไป / คูปองส่วนลด 200.- ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500.- ขึ้นไปสามารถใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเท่านั้น ยกเว้น การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์

• จำกัดการใช้ 1 คูปอง ต่อใบเสร็จ • สามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2563 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับคูปองที่เสียหายจาการฉีกขาด หรือ ชำรุด และไม่สามารถสแกน บาร์โค้ดส่วนลดได้

ช่องทางรับข่าวสารเพิ่มเติม