เงื่อนไขคูปองแทนเงินสด (Cash Coupon)

• สมาชิกเดอะวัน ใช้คะแนนสะสม 29 คะแนน แลกรับคูปองเงินสด 100 บาท

• จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก (จำกัด 50 สิทธ์ ต่อสาขา)

• ลูกค้ารับสิทธิ์ที่จุดบริการลูกค้า ภายในวัน สาขา และหมายเลขสมาชิกเดียวกัน

• คูปองนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

• ระยะเวลาแจกคูปอง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The1

• คูปองนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตามสาขาที่ระบุไว้บนคูปอง

(ยกเว้น สินค้าแลกซื้อ, บัตรของขวัญฯ และบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต,

ท็อปส์มาร์เก็ตและท็อปส์ซูเปอร์, เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท และร้านค้าเช่าพื้นที่)

• สำหรับซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าที่ระบุไว้บนคูปอง

• คูปองนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

• งดรับคูปองที่ชำรุด ฉีกขาด ถูกปลอมแปลง หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์

• งดคืนคูปองแทนเงินสด ในกรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการใช้คูปองแล้ว

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ลูกค้าแสดงคูปองแทนเงินสดเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดขาย

• จำกัดจำนวนการใช้คูปองแทนเงินสด 1 ใบ / ใบเสร็จ

• สามารถใช้คูปองแทนเงินสด (Cash Coupon) ร่วมกับคูปองส่วนลด (Discount Coupon) ได้

ระยะเวลาใช้คูปอง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรับคะแนน 2,900 คะแนน

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า The 1 ที่เกิดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์

• ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 2,900 คะแนน เมื่อแสดง barcode พร้อมบัตรประชาชนภายในวันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2563) ที่จุดบริการลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอล์และท็อปส์ทุกสาขา

• คะแนนจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากดำเนินการรับคะแนนที่จุดบริการลูกค้าเสร็จสิ้น

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก The 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และระบุวันเกิดตั้งแต่วันที่สมัครเท่านั้น

• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่ได้ SMS นี้เท่านั้น

• จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขสมาชิก

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต

• บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน : ลดเพิ่มสูงสุด 29%* เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน 2 เท่าของยอดช้อป

• บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ : ลดเพิ่มสูงสุด 15%* เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดช้อป + รับคะแนนสะสม 2,900 คะแนน*

เมื่อช้อปตั้งแต่ 2,900 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

(จำกัดการมอบคะแนนสะสมสูงสุด 2,900 คะแนน/ ท่าน ตลอดรายการ)

 SMS พิมพ์ R เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333

• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด

 

 

ช่องทางรับข่าวสารเพิ่มเติม