20 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563

* เงื่อนไข :

เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่แผนกนาฬิกาและเครื่องประดับที่

ร่วมรายการ / สมาชิก เดอะวัน รับฟรี สูงสุด 12,000 คะแนน

เมื่อสะสมยอดช้อปภายในวัน สาขา และหมายเลขสมาชิก

เดียวกันครบตามเงื่อนไข / คะแนน เดอะวัน ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ / สามารถแลกรับคะแนนได้

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563 ที่จุดบริการลูกค้า / เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละธนาคาร

และบริษัทฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบ

เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ช่องทางรับข่าวสารเพิ่มเติม